www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 58 - jún 2020

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS

                                                         

   

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

touto cestou chceme dať do pozornosti skutočnosť, že SOZ ZaSS je v tomto roku zaregistrovaný v zozname prijímateľov 2% z dane z príjmov právnických a fyzických osôb. I tento rok privítame, keď poukážete 2%. Porozmýšľajte a rozhodnite sa! List predsedu Tlačivo-Vyhlásenie. 

10. júl 2020

V pondelok 13. 7. 2020 sa predseda zväzu Mgr. A. Szalay zúčastní rokovania skupiny II. EHSV zástupcov zamestnancov on line. Rokovanie sa bude konať od 10.00 h do13.30 h. Diskutovať sa bude o stanoviskách skupiny k predloženým návrhom EK a Nemeckého predsedníctva Rady EÚ.

V stredu 15. 7. 2020 a vo štvrtok 16. 7. 2020 sa predseda zväzu Mgr. A. Szalay zúčastní dvojdňového rokovania Plenárnej schôdze  EHSV  on line. Rokovanie sa bude konať od 13.30 h do 20.00 h. Druhý deň pokračuje rokovanie od 9.30 h, predpokladané ukončenie je o 13.00 h. V programe je zaradených viac ako 20 stanovísk k návrhom EK.

9. júl 2020

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV, ktoré je plánované od 10.00 do 18.00 h. Prerokujú sa stanoviská k Dôstojným minimálnym mzdám v celej EÚ. Diskutovať sa bude o prieskumnom stanovisku k Dôstojnej práci v platformovom hospodárstve na žiadosť nemeckého predsedníctva Rady EÚ. V programe je aj stanovisko k Ochrane maloletých migrantov bez sprievodu v Európe.

8. júl 2020

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa uskutoční v hoteli Regia.V programe sú zaradené okrem iného aj Informácie o návrhu európskej minimálnej mzdy. Diskutovať sa bude o činnosti Rady mladých pri KOZ SR, ale aj o novele Štatútu pre ich činnosť.

6. júl 2020 Dávame Vám do pozornosti článok viceprezidentky KOZ SR PhDr. Moniky Uhlerovej, PhD. "O čom je vôbec lex korona."

1. júl 2020

Cestovanie a koronavírus.

Všetky informácie o koronavíruse nájdete tu alebo na stránke www.korona.gov.sk.

Koronovírus - pracovná a sociálna oblasť.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová  - tel.:  + 421 2 502 40 273