www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 48 - jún  2019
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

 
A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
                                                   

12. júl 2019

V pondelok 15. júla 2019 predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 12.00 h rokovania Predstavenstva JMF OZ SR, ktoré sa bude zaoberať situáciou nového sídla odborov na Bajkalskej ul. v Bratislave.

Na svojom mimoriadnom rokovaní sa zídu členovia Predstavenstva KOZ SR v zámku Topoľčianky od 15.30 h. Počas dvoch dní sa budú intenzívne zaoberať Prioritami KOZ SR na najbližšie štyri roky.

V stredu 17. júla 2019 predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny zástupcov zamestnancov v EHSV a následne rokovania 545. Plenárnej schôdze EHSV v budove Európskej komisie v Bruseli. V programe je zaradených 21 stanovísk výboru k Smerniciam, správam a koncepčným materiálom predložených k prerokovaniu. V diskusii vystúpia hostia k Európskym iniciatívam a vo štvrtok fínska ministerka sociálnych vecí a zdravotníctva Aino-Kaisa Pekonen predstaví priority fínskeho predsedníctva Rady EÚ.

11. júl 2019

Vážené kolegyne, kolegovia odborári,

oslovte svoje kolegyne-kolegov, ktorí sa k nám ešte nepridali a priblížte im poslanie a prácu odborovej organizácie vo Vašom zariadení. Vysvetlíte im výhody členstva v odboroch.  Nábor nových členov. Prihláška člena strana 1 a strana 2.

Informácia pre predsedov ZO združených v SOZ ZaSS!

27.6.2019 bola poštou odoslaná na adresy ZO veľmi dôležitá korešpondencia s tlačivom na Štatistiku o zložení ZO a výborov ZO aj s počtom zamestnancov zariadení, v ktorých pôsobia. Prosíme Vás, o dodržanie stanoveného termínu 17.8.2019. Požadované údaje sú potrebné pre skvalitnenie informačného systému odborových orgánov. Po prihlásení na webovú stránku zväzu v časti Informácie pre predsedov nájdete tlačivá aj so sprievodným listom.

10. júl 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR. V programe rokovania sú zaradené aktuálne oblasti činnosti Konfederácie. Budú podané informácie o dialógu so zamestnávateľmi o výške minimálnej mzdy pre rok 2020. Budú podané informácie o rokovaniach s predsedom vlády SR, ale aj o stretnutí s vedením Smer-SD.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní pracovného stretnutia na KOZ SR k pripomienkam k návrhu novely zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe.

8. júl 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Výboru pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli. V programe sú zaradené tri stanoviská a prezentácia informačného centra EHSV. Stanovisko k novej úlohe verejných služieb zamestnanosti, ale aj Vyučovanie v Európe - vypracovanie súboru nástrojov pre školy sú zaradené v dopoludňajšom programe.

3. júl 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní celodenného rokovania výboru pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli. V programe sú zaradené štyri stanoviská a diskusia s predsedom EHSV Lucom Jahierom na tému Grand Départ – skvelý štart pre čistejšiu mobilitu.

1. júl 2019

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykonajú previerku BOZP v dňoch 1.-3. júla 2019 vo Fakultnej nemocnici v Trnave.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová