www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 43 - január  2019
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
                                                 

15. február 2019

►Vzhľadom na kroky niektorých zriaďovateľov a zamestnávateľov v oblasti verejných služieb a štátnej služby pri valorizácii platov podľa podpísaných KZVS pre roky 2019-2020, zverejňujeme listy adresované predstaviteľom VÚC a ústavným činiteľom. KOZ SR zvažuje otvorenie kolektívneho vyjednávania. List_KZVS_samosprávyList_KZVS_ústavní_činitelia.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní v Martine rokovania Výboru pre otázky zamestnanosti pri ÚPSVR. V popoludňajších hodinách sa zúčastní členskej  schôdze odborovej organizácie pri NTS v Banskej Bystrici.

14. február 2019

►Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať  aktuálnymi témami činnosti odborov. Príprava rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR bude jedným z bodov rokovania, aj materiály pre oblasť medzinárodnej činnosti.

13. február 2019

►Na pôde SOZ ZaSS sa uskutoční od 11.00 h pracovné stretnutie – školenie zástupcov ZO združených v našom zväze z príspevkových a rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je MZ SR. Za zväz sa stretnutia zúčastnia predseda, podpredsedníčka a právnička JUDr. D. Žehnajová.

11. február 2019

►Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli.

7. február 2019

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV v Bruseli, kde sa uskutočnia voľby nového predsedu po odstúpení súčasnej predsedníčky skupiny.

5. február 2019

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa stretne so zástupcami výboru ZO pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím. Diskutovať budú o činnosti ZO po zmene vedenia odborovej organizácie.

4. február 2019

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní kolektívneho vyjednávania KZ v Nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši.

1. február 2019

PETÍCIA za vyhlásenie referenda - skôr do dôchodku.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová