www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 60 - september 2020

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS

                                                         

   

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

touto cestou chceme dať do pozornosti skutočnosť, že SOZ ZaSS je v tomto roku zaregistrovaný v zozname prijímateľov 2% z dane z príjmov právnických a fyzických osôb. I tento rok privítame, keď poukážete 2%. Porozmýšľajte a rozhodnite sa! List predsedu Tlačivo-Vyhlásenie. 

23. október 2020

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní online webinára CELSI na tému: Stratégie a nástroje na znižovanie rodových príjmových rozdielov od 10.00 h. Akciu moderuje Marta Kahancová z CELSI.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová poskytne metodickú pomoc funkcionárom výboru ZO pri DSS a DD v Martine.

22. október 2020

Neúčasť zástupcov KOZ SR na rokovaní Predsedníctva HSR.

Minister práce pokračuje v likvidácii sociálneho dialógu, KOZ SR mu v tom pomáhať nebude!

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h on line rokovania regiónu Strednej Európy a Západného Balkánu EPSU. Diskutovať sa bude o situácii v regióne a dosiahnutých výsledkoch vyjednávania v deviatich krajinách v oblasti verejných služieb. Rokovanie má byť ukončené o 16.00 h.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová vykoná metodickú návštevu vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. 

21. október 2020

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude konať on line. Diskutovať sa bude o ďalšom postupe Konfederácie v realizácii protestných akcií.

20. október 2020

Osobný názor na slová predsedu vlády SR a Verejná výzva ministrovi financií a podpredsedovi vlády Eduardovi Hegerovi. (Články sú zverejnené v médiách - pozri monitoring médií).

Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia na proteste KOZ SR pred budovou NR SR od 12.00 h. Zameraný je na upozornenie poslancov Parlamentu k stanoviskám KOZ SR k zákonom, o ktorých budú v nasledujúcich dňoch rokovať. Výzva k ich stiahnutiu bude odovzdaná do podateľne NR SR prezidentom KOZ SR pred začiatkom akcie.

List adresovaný poslancom Národnej rady SR.

Bratislava: KOZ SR žiada o pomoc poslancov.

Na MPSVR SR sa uskutoční od 11.30 h rozporové konanie k návrhu novelizácie Zákonníka práce. V zastúpení KOZ SR sa ho zúčastní aj JUDr. D. Žehnajová.

19. október 2020 Z dôvodu, že na Slovensku je vyhlásený núdzový stav zamestnanci Úradu SOZ ZaSS majú od 19. októbra 2020 do 31. októbra 2020 nariadenú prácu z domu (home office). Zamestnancov môžete kontaktovať na týchto e-mailových adresách: E-mailové adresy.

16. október 2020

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní druhého kola kolektívneho vyjednávania  KZVS pre VS a ŠS pre rok 2021 na Úrade vlády SR. Vyjednávanie začne o 10.00 h.

Informácie z kolektívneho vyjednávania KZVS pre ŠS a VS na rok 2021.


ZÁZRAČNÉ TLAČIDLO „KOLEKTÍVNA ZMLUVA“ ALEBO AKO POLITICI MENIA SVOJU TVÁR

 15. október 2020

KOZ nie je tou inštitúciou, kvôli ktorej sa nekonala HSR a sociálni partneri nemohli prerokovať rozpočet.

Na vláde prešiel návrh KOZ SR: Ak ochoriete na covid19 v práci, pôjde o chorobu z povolania a budete mať nárok na úrazový príplatok.

Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia rokovania Odvetvovej HSR na MZ SR od 13.00 h. V programe na žiadosť sociálnych partnerov sú zaradené dôležité okruhy tém. Jednou z nich je Návrh rozpočtu pre rok 2021 pre rezort zdravotníctva, ale aj finančné zabezpečenie pre nemocnice zo strany zdravotných poisťovní. Aktuálne sa prediskutuje situácia s Covid-19 aj s výplatou odmien pre ľudí v prvej línii. Dôležitá bude i téma valorizácie platov zdravotníckych pracovníkov od 1.1.2021.

14. október 2020

Odmeny pre zamestnancov v prvej línii počas prvej vlny pandémie musia žiadať zamestnávatelia od MPSVR SR.

Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia exteriérových aktivít poriadaných KOZ SR pred Úradom vlády SR od 10.00 h. Svojou  prítomnosťou poukážu na likvidáciu sociálnych istôt zamestnancov garantovaných legislatívou vládou SR.

Bratislava: Odborári dnes „vyzdobili“ Úrad vlády SR.

Odborári protestujú pred Úradom vlády SR.

Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS absolvuje pracovné stretnutie na ÚVZ SR v Bratislave.

13. október 2020

Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia exteriérových aktivít poriadaných KOZ SR pred budovou MPSVR SR od 10.00 h. Svojou  prítomnosťou poukážu na likvidáciu sociálnych istôt zamestnancov garantovaných legislatívou ministrom práce.

Bratislava: Odborári oblepili plagátmi ministerstvo práce.

Odborári SOZ ZaSS protestujú pred ministerstvom práce.

Odborári protestujú pred ministerstvom práce.

12. október 2020

Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní rokovania Sektorovej rady pre zdravotníctvo a sociálne služby v rámci Národného projektu: Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR v hoteli SOREA REGIA v Bratislave.

8. október 2020

VEREJNÁ VÝZVA MINISTROVI ZDRAVOTNÍCTVA SR. (Článok zverejnený v médiách -  pozri monitoring 9.10.2020)

Členovia VV SOZ ZaSS sa stretnú v budove na Vajnorskej ul. v Bratislave na svojom Mimoriadnom rokovaní, kde prerokujú postup zväzu pri plnení Programu v tomto volebnom období.Veľmi dôležitou témou bude preloženie termínov rokovaní Krajských konferencií a VIII. zjazdu SOZ ZaSS z dôvodu vládou vyhláseného núdzového stavu v SR. V programe sú zaradené aj informácie o priebehu KV KZVS pre ŠS a VS na rok 2021, ale aj vyhodnotenie účasti zástupcov zväzu na protestných mítingoch v krajských mestách.

7. október 2020

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR  od 10.00 h - on line. Predmetom diskusie bude okrem iného aj pokračovanie aktivít nadväzujúcich na 6 mítingov z uplynulých týždňov. Tiež sa prediskutuje aktuálny stav kolektívneho vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2021.

5. október 2020

Vážení funkcionári základných odborových organizácií,

situácia na Slovensku sa v šírení koronavírusu nás  opätovne núti meniť naše plány a zámery. Preto si Vám dovoľujeme oznámiť, že Krajské konferencie sa v plánovaných termínoch neuskutočnia, ani rokovanie VIII. zjazdu SOZ ZaSS plánované na november 2020 sa neuskutoční.

2. október 2020 Štatistiku  priemerných platov za I. polrok 2020 v zdravotníckych zariadeniach si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu www.sozzass.sk v časti ŠTATISTIKA, ako aj v septembrovom čísle Informačného bulletinu.

1. október 2020 

Cestovanie a koronavírus.

Všetky informácie o koronavíruse nájdete tu alebo na stránke www.korona.gov.sk        alebo na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

Koronovírus - pracovná a sociálna oblasť.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová  - tel.:  + 421 2 502 40 273