www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 50 - september 2019
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

 
A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
                                                         

17. október 2019

Dávame Vám do pozornosti ŠTATISTIKU priemerných miezd za I. polrok 2019, ktorú si môžete pozrieť po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Štatistiky.

Na základe zmeny zákona o minimálnej mzde by už v roku 2021 minimálna mzda mala tvoriť aspoň 60 % z priemernej  hrubej mzdy na Slovensku v roku 2019. Minimálna mzda o dva roky môže stúpnuť na 653 Euro. 

Školenie pre hospodárov ZO a revízorov účtov ZO sa bude konať od 10.00 h v UN L.P. na Poliklinike dospelých v Kluboch zamestnancov,  Tr. SNP 1, v Košiciach. Prednášať bude podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a ekonómka zväzu Mgr. I. Čomorová.

16. október 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli. Diskutovať sa bude o stanovisku k Integrovaným národným energetickým a klimatickým plánom. Diskutovať sa bude aj o Základných právach a právnom štáte v rámci EHSV s predsedom skupiny J.A.M. Diazom. K problematike európskej zvrchovanosti v digitálnej oblasti vystúpi J.M. Cambacéresom predseda odboru pre medzinárodné záležitosti z environmentálnej rady Francúzska.

Školenie pre hospodárov ZO a revízorov účtov ZO sa bude konať od 10.00 h v budove JMF,  ul. ČSA 25, v Banskej Bystrici. Prednášať bude podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a ekonómka zväzu Mgr. I. Čomorová.

Právnička zväzu JUDr. D. Žehnajová sa zúčastní konferencie „Ako vyjsť z chudoby a neodísť z domu“. Predmetom konferencie bude chudoba žien na Slovensku, znevýhodňovanie žien na pracovisku, zosúlaďovanie práce a rodiny.  Konferencia sa bude konať od 17.00 h v ArtKlube v Trnave. POZVÁNKA.

15. október 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli. V programe sú zaradené okrem stanovísk aj diskusie k problematike chudoby detí, znevýhodneniu detí. Ďalej k  budúcnosti opatrovateľov bývajúcich v domácnosti. Rokovanie je plánované do 17.30 h.

Školenie pre hospodárov ZO a revízorov účtov ZO sa bude konať od 10.00 h v budove sídla SOZ ZaSS,  Vajnorská 1, v Bratislave. Prednášať bude podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a ekonómka zväzu Mgr. I. Čomorová.

14. október 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní mimoriadneho rokovania HSR SR na Úrade vlády SR, ktoré prerokuje Návrh štátneho rozpočtu na roky 2020 až 2022. Do programu je zaradený i návrh zákona o územnom plánovaní a zákon o výstavbe (stavebný zákon). Rokovanie začne o 9.00 h.

Zástupcovia SOZ ZaSS sa dnes od 12.00 h zúčastnia rokovania Odvetvovej HSR na MZ SR. Rokovanie sa uskutočňuje na základe žiadosti SOZ ZaSS o zvolanie rokovania. V programe sú zaradené aktuálne otázky dofinancovania rozpočtu pre rezort pre rok 2019, požiadavky rezortu pre rok 2020, ale aj stanovisko vedenia MZ SR k valorizácii platov zdravotníckych pracovníkov podľa zákona č. 578/2004 Z.z. od 1.1.2020. V ďalšom priebehu sa bude diskutovať aj o kapitálových výdavkoch a plánovanom zriadení štátneho laboratória, ale aj o riešení zabezpečenia systému ZZS po odchode spoločnosti Falck zo Slovenska.

11. október 2019

V dňoch 11.-13. 10. 2019 sa v priestoroch Strednej obchodnej školy v Starej Ľubovni uskutoční XII. ročník volejbalového turnaja SOZ ZaSS. Zmiešané družstvá z našich organizácií odohrajú turnaj v jednej skupine o celkové umiestnenie. Prihlásili sa: DSS a DD Myjava, Borinka ZSS Nitra, CSS Letokruhy Žilina, NRC Kováčová,  Svište Nemocnica Poprad a. s., DpS Stará Ľubovňa a DpS Giraltovce. Za Úrad SOZ ZaSS sa zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay a Ing. M. Gedaj. Víťazom XII. ročníka volejbalového turnaja SOZ ZaSS sa stali SVIŠTE Nemocnica Poprad, a. s., srdečne blahoželáme.

Link na všetky fotky z volejbalu: 

https://drive.google.com/open?id=1ZEnIB_EBsnqFskyOsaKPO3ldAeDw717Y

10. október 2019

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia,

žiadame Vás o predkladanie pripomienok, návrhov na zmeny, námety a vyjadrenia k základným dokumentom SOZ ZaSS v termíne do 30.11.2019. Materiál Vám bude v priebehu týždňa doručený poštou a tiež sa s ním môžete oboznámiť na webovej stránke zväzu www.sozzass.sk po prihlásení v časti Informácie pre predsedov.

Vážené kolegyne, kolegovia odborári,

oslovte svoje kolegyne-kolegov, ktorí sa k nám ešte nepridali a priblížte im poslanie a prácu odborovej organizácie vo Vašom zariadení. Vysvetlíte im výhody členstva v odboroch.  Nábor nových členov. Prihláška člena strana 1 a strana 2.

8. október 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v stredu rokovania skupiny II. EHSV - zástupcov zamestnancov v Helsinkách. Rokovania sa pri príležitosti fínskeho predsedníctva v Rade EÚ zúčastnia aj minister práce Timo Harakka, ministerka pre vedu a kultúru Hanna Kosonen, ale aj predstavitelia fínskych odborových zväzov a konfederácie. Témy prezentácií a diskusie sú napr.: Udržateľná Európa, sociálny rozmer – mobilita európskej pracovnej sily tiež vysokokvalifikovanej pracovnej sily. Rokovanie bude ukončené o 17.00 h.

Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS  sa  v dňoch 8.-9.10.2019  zúčastní diskusného fóra pod názvom „Slovensko 1989 – 2019: Budujeme férovejšiu krajinu?“. Podujatie sa uskutoční v Bratislave a organizuje  ho  Friedrich Ebert Stiftung so zastúpením v Slovenskej republike.

7. október 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a zväzoví právnici JUDr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi sa stretnú s generálnym riaditeľom IZP MZ SR Martinom Smatanom. Na požiadanie SOZ ZaSS budú diskutovať o príprave rozpočtu pre rezort na rok 2020. Stretnutie sa uskutoční v kancelárii GR IZP na MZ SR od 13.00 h.

1. október 2019

Školenie pre hospodárov ZO a revízorov účtov ZO sa bude konať 15.10.2019 v Bratislave, 16.10.2019 v Banskej Bystrici a 17.10.2019 v KošiciachPOZVÁNKA a NÁVRATKA na školenie hospodárov ZO a revízorov účtov ZO. 

►XII. ročník volejbalového turnaja  zmiešaných družstiev SOZ ZaSS sa uskutoční v SOŠ na Jarmočnej ul. v Starej Ľubovni v dňoch 11.-13.10.2019. Propozície XII. ročníka volejbalového turnaja a záväzná prihláška vo worde a pdf.

►Školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP sa bude konať 18.11.2019 v Banskej Bystrici, 19.11.2019 v Košiciach a 20.11.2019 v Bratislave. POZVÁNKA a NÁVRATKA na školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP.

Predsedovia tých základných odborových organizácií, ktoré nám zatiaľ neposlali štatistiku o zložení ZO a výborov ZO aj s počtom zamestnancov zariadení, v ktorých pôsobia, prosíme Vás, o jej spracovanie a odoslanie na adresu zväzu, alebo na e-mail: sekretariat@sozzass.sk. IHNEĎ. Ďakujeme.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová