www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 


Vážení návštevníci, vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb.

  • Vzorové STANOVY ZO SOZ ZaSS a Základné dokumenty nájdete po prihlásení v rubrike "Informácie pre predsedov ZO - Zákl.dokumenty SOZ ZaSS >>>>
     

OnLine vzdelávanie. V rámci trvalého udržania vzdelávania v oblasti kolektívneho vyjednávania a súvisiacich tém pre Vás pripravujeme vzdelávanie prostredníctvom internetu aby ste sa mohli vzdelávať bez potreby cestovania na semináre. Vzdelávanie je realizované v rámci projektu „Vzdelávanie a budovanie kapacít na podporu vytvorenia a fungovania sociálneho dialógu“, pod názvom Budovanie kapacít sociálneho dialógu v rámci  grantu z Nórskeho podporného fondu 2013 – apríl 2014.  >>>>


  • Štatistiky nájdete po prihlásení v rubrike "ŠTATISTIKY"

 

Chceme Vám dať do pozornosti skutočnosť, že SOZ ZaSS je aj v tomto roku  zaregistrovaný v zozname prijímateľov 2 %  z dane z príjmov právnických a fyzických osôb.

 


A K T U A L I T Y   Z   Č I N N O S T I   S O Z   Z a S S :
  Aktuálne vydanie IB č. 14,   jún 2016 TU 
 

 

21. júl 2016 List poslancom VÚC, v ktorom zástupcov VÚC ako zriaďovateľov  žiadame o primerané ohodnotenie ťažkej a náročnej práce zamestnancov zariadení sociálnych služieb a úrovne poskytovaných služieb klientom pri schvaľovaní budúcoročného rozpočtu pre tieto zariadenia.
19. júl 2016 ►Právnička zväzu Mgr. D. Farkasová sa zúčastnila KV v nemocnici v Považskej Bystrici. Rokovalo sa o ustanoveniach KZ vyššieho stupňa podpísanej s ANS.
15. júl 2016 ►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní na zasadnutí Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.
14. júl 2016 ►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní na zasadnutí komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine a pracovného stretnutia so zástupcami Výboru ZO pri DSS  a ZpS v Martine.

13. júl 2016

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. EHSV - zástupcov zamestnancov v Bruseli. V úvode sa bude rokovať o stanoviskách skupiny II. k predkladaným návrhom pre rokovanie 518. Plenárnej schôdze, ktorá bude prebiehať v dňoch 13.-14.7.2016 v budove Európskej komisie. V programe dvojdňového rokovania je zaradených trinásť stanovísk k opatreniam, oznámeniam a nariadeniam EP a ER. V úvode Plenárnej schôdze vystúpi splnomocnenec vlády SR Ivan Korčok s prezentovaním priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Diskutovať sa bude aj so Sandrom Gozim štátnym tajomníkom Talianskej vlády povereným európskymi záležitosťami o budúcnosti hospodárskej a menovej únie. Margrethe Vestager, členka EK zodpovedná za hospodársku súťaž vystúpi so svojou prezentáciou vo štvrtok v doobedňajších hodinách s pohľadom na vývoj európskej politiky v tejto oblasti. Jedno zo prerokovávaných stanovísk je zamerané na ochranu udržateľnosti pracovných miest v Európe.


► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rokovania Rady predsedov OZ na KOZ SR v Bratislave k návrhu minimálnej mzdy pre rok 2017.


8. júl 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní 7. Summitu Regiónov a miest ako člen EHSV za skupinu II. zástupcov zamestnancov zo SR. Rokovanie sa uskutoční v novej budove SND v dňoch 8.-9. júla 2016. Diskutovaný bude aj význam investícií do infraštruktúry a podnikania a hlavné obavy miestnej úrovne v tejto súvislosti. Nemenej dôležitá bude oblasť diskusie na tému: Ako sprístupniť Európske fondy v regiónoch a mestách. Na dvojdňovom rokovaní sa zúčastnia viacerí zahraniční rečníci.
6. júl 2016  Dávame Vám do pozornosti list, ktorý podpísali zástupcovia OZ združených v EPSU zo SR. Poslali sme ho na naše ministerstvá, na našich europoslancov a na EPSU na vedomie. "NIE CETA".
Prístupové mená a heslá pre prihlásenie na stránku sú vygenerované a odoslané elektronickou poštou, kto nedostal prístupové údaje kontaktujte p. Michala Serbína, tel.: 02/ 50 24 02 46 alebo e-mail: email: serbin@sozzass.sk

 >  HORE  <

     
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Štatistický úrad SR
Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
Národný inšpektorát práce Informácie: obce, kraje... Národné centrum zdravotníckych informácií
Österreichischer Gewerkschaftsbund Public Services International EPSU / FSESP / EGOeD
Finančný mechanizmus Nórskych fondov VODA, je ľudské právo  Kampaň voda - domovská stránka Innovatin Norway
>>  Fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg  >>
(Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue)
Asociácia nemocníc Slovenska Rakúske odborové združenie zdravotníctva, služieb.....


Pri tvorbe našej stránky radi privítame Vaše pripomienky a návrhy,
ktoré môžete zasielať na adresu:
 serbin@sozzass.sk; sykorova@sozzass.sk; 


  25 rokov  SOZ ZaSS   •  •    1990 - 2015   •  •    25 rokov  SOZ ZaSS   •  •    1990 - 2015   •  •   25 rokov  SOZ ZaSS   •  •   1990 - 2015