www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 42 - december  2018
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
                                                 

23. január 2019

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. EHSV zástupcov zamestnancov a následne 540. Plenárnej schôdze v Bruseli. V programe je zaradených dvanásť stanovísk výboru k smerniciam, predpisom a návrhom rozhodnutí EP a ER. Popoludní na Plenárnej schôdzi vystúpi hlavný európsky vyjednávač zodpovedný za osobitnú skupinu EK pre prípravu a vedenie rokovaní so Spojeným kráľovstvom p. Michel Barnier. Vývoju svetového obchodu sa bude vo svojom vystúpení venovať Karl Brauner zástupca generálneho riaditeľa Svetovej obchodnej organizácie. K prioritám rumunského predsedníctva Rady EÚ vystúpi predsedníčka vlády Vasilica-Viorica Dancila.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnici zväzu JUDr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi sa o 13.00 h stretnú na odborovom zväze so zástupcami ZO pri NTS SR na príprave ku kolektívnemu vyjednávaniu KZ. Diskutované budú návrhy a pripomienky vedenia organizácie  k predloženému  návrhu KZ.

22. január 2019

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h rokovania DR hotela Flóra Trenčianske Teplice, ktoré sa uskutoční v Bratislave.

►Dávame Vám do pozornosti Zoznam základných odborových organizácií SOZ ZaSS aktualizovaný k 22.1.2019, ktorý si môžete pozrieť po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

21. január 2019

►Od 9.00 h sa u predsedu zväzu uskutoční pracovné stretnutie zástupcov zamestnancov zo ZZS Bratislava s právnikmi SOZ ZaSS JUDr. D. Žehnajovou a Mgr. E. Paradim. Diskutovať budú o pracovno-právnych otázkach.

18. január 2019

Dôležité informácie pre klientov NN dôchodkových spoločností.

►p. K. Kertészová sa zúčastní od 9.00 h  rokovania Rady mladých pri KOZ SR. V programe sú okruhy tém: Príprava programu a aktivít v roku 2019, príprava programu pri príležitosti konania zhromaždenia 1. mája, príprava Akadémie mladých odborárov, ale i diskusia s vedením KOZ SR. Informácia z rokovania.

17. január 2019

►Na riaditeľstve UN Bratislava sa uskutoční od 13.00 h pracovné stretnutie vedenia UN so zástupcami zamestnancov. Za SOZ ZaSS sa stretnutia zúčastnia právnici zväzu JUDr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi. Prerokovávaná problematika sa bude dotýkať prípravy novej KZ a návrhov vedenia UN Bratislava.

16. január 2019

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR. V programe sú zaradené mimo iného aj časové plány zasadaní orgánov KOZ SR v roku 2019. Materiály referátu medzinárodnej spolupráce a podklady k fungovaniu Rady mladých pri KOZ SR.

11. január 2019

►V kancelárii predsedu zväzu sa uskutoční od 10.00 h pracovné stretnutie zástupcov OZ zo SR združených v EPSU a PSI. Prerokujú členstvo v týchto medzinárodných štruktúrach v roku 2019, odvody členského, účasť na Kongrese EPSU v júni tohto roka v Dubline, účasť na seminári v Bruseli k problematike náboru a získavania nových členov vo verejných službách. Predmetom diskusie budú aj návrhy za členov VV EPSU, stálych výborov a výboru žien a rodovej rovnosti.

9. január 2019

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli. Diskutovať sa bude mimo iného aj o stanovisku na tému Európske centrum kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

8. január 2019

►Dnes od 9.30 h sa uskutoční pracovné stretnutie predsedu zväzu Mgr. A. Szalaya s vedúcim tímu Eurofound v SR pre projekt Network Európskej nadácie Ing. Ľ. Czíriom, CSc. Predmetom diskusie bude sociálny dialóg, pokrytie zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb vyššími kolektívnymi zmluvami.

7. január 2019

►S príchodom nového roka Vám chceme zaželať mnoho zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov, spokojnosť, úspech vo vyjednávaní a tešíme sa na našu vzájomnú spoluprácu.

Spoločne sa usilujme o zlepšovanie pracovných podmienok, zlepšovanie medziľudských vzťahov a v neposlednom rade o lepšie odmeňovanie zamestnancov a členov nášho odborového zväzu, všade tam, kde pôsobia naše organizácie. Vedenie zväzu a zamestnanci Úradu SOZ ZaSS sú pripravení pomôcť pri konzultáciách, sme tu pre Vás, pre členov odborov.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová