www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 65 - marec 2021

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS


                                                           

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

touto cestou chceme dať do pozornosti skutočnosť, že SOZ ZaSS je v tomto roku zaregistrovaný v zozname prijímateľov 2% z dane z príjmov právnických a fyzických osôb. I tento rok privítame, keď poukážete 2%. Porozmýšľajte a rozhodnite sa! List predsedu Tlačivo-Vyhlásenie.

 

Z dôvodu  COVID automatu, ktorý schválila Vláda SR a opakovaného  predĺženia času trvania núdzového stavu na obdobie 40 dní s účinnosťou od 20. marca 2021 do 28. apríla 2021, zamestnanci Úradu majú nariadenú prácu z domu (home office). Zamestnancov môžete kontaktovať na služobných e-mailových adresách uvedených na webovej stránke zväzu v kontaktoch.

►Vážení členovia základných odborových organizácií SOZ ZaSS,

pripravili sme pre Vás novú webovú stránku www.sozzass.com. Privítali by sme keby ste nám napísali, na e-mail: sykorova@sozzass.sk, čo Vám na novej webovej stránke chýba,  resp. čo by ste chceli zmeniť. Ešte určitú dobu budeme pre Vás pripravovať obidve webové stránky súčasne. (www.sozzass.sk aj www.sozzass.com).

9. apríl 2021

Prečítajte si aktuálne články v EPRÁCA ON LINE.

►Dávame Vám do pozornosti Dodatok č. 15 ku Kolektívnej zmluve s AŠN SR a aktuálny zoznam členov AŠN SR, ktorý si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.sk po prihlásení v časti Kolektívne zmluvy. Tiež Vám dávame do pozornosti Aktualizovaný zoznam základných odborových organizácií, ktorý si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.sk po prihlásení v časti Informácie pre predsedov.

8. apríl 2021

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania VV EPSU  od 9.00 h, ktoré prerokuje zvyšný plánovaný okruh tém pripravených na 66. rokovanie VV EPSU.

Od 10.00 h  sa uskutoční on line 44. rokovanie VV SOZ ZaSS. Do programu boli zaradené aktuálne otázky činnosti zväzu. Vzhľadom na predĺženie núdzového stavu v SR schváleného NR SR sme nútení posunúť pripravované rokovania Krajských konferencií. O prijatých záveroch budeme informovať ZO listom. Prerokujeme i žiadosti o sociálnu pomoc zo ZO.

7. apríl 2021

7. apríl - SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.30 h on line rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV, ktoré sa bude zaoberať novými vzťahmi medzi EÚ a Spojeným Kráľovstvom po brexite. Panelovej diskusie sa zúčastnia aj Marie Simonsen z EK, poslanec EP Christophe Hansen a zástupcovia všetkých troch skupín EHSV.

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line 66. rokovania Výkonného výboru EPSU. V dnešnom programe od 13.00 h sú zaradené informácie z práce stálych výborov EPSU. Prehľad finančných plnení a zaplatených členských príspevkov za rok 2020, Správa audítorov, Deň verejných služieb 23.6.2021 a plánované akcie. Ďalej sa bude preberať Rezolúcia EÚ – UK. Diskutovať sa bude aj o žiadostiach odborových zväzov uchádzajúcich sa o členstvo v EPSU. Dnešné rokovanie je plánované do 16.30 h.

1. apríl 2021

VEĽKONOČNÉ PRIANIE

►Dávame Vám do pozornosti VZOROVÉ KOLEKTÍVNE ZMLUVY pre zariadenia sociálnych služieb, pre zamestnancov zdravotníckych zariadení a pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, ktoré si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.sk po prihlásení v časti Kolektívne zmluvy a v podkapitole Vzorové kolektívne zmluvy.

Odpoveď z MPSVR SR na list SOZ ZaSS k problematike uznávania úrazových príplatkov pre zdravotníckych pracovníkov.

► Petícia za vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách. (Vyplnené PETIČNÉ HÁRKY posielajte POŠTOU na adresu Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava.) Podpora petície a vyjadrenie názoru v referende je jedným z občianskych práv a občania by mali toto svoje právo využiť.

►Petícia za vyhlásenie referenda na ochranu práv zamestnancov a zachovanie postavenia odborov na Slovensku.

Petičný hárok - poslať poštou, nevyplňovať číslo hárku.

(Prosíme Vás, petičné hárky posielajte len poštou).

Cestovanie a koronavírus.

Všetky informácie o koronavíruse nájdete tu alebo na stránke www.korona.gov.sk        alebo na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

Koronovírus - pracovná a sociálna oblasť.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová  - tel.:  + 421 2 502 40 273