www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 68 - jún/júl 2021

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS


                                                           
 

►Vážení členovia základných odborových organizácií SOZ ZaSS,

pripravili sme pre Vás novú webovú stránku www.sozzass.com. Privítali by sme keby ste nám napísali, na e-mail: sykorova@sozzass.sk, čo Vám na novej webovej stránke chýba,  resp. čo by ste chceli zmeniť. Ešte určitú dobu budeme pre Vás pripravovať obidve webové stránky súčasne. (www.sozzass.sk aj www.sozzass.com).

 

Vážení členovia základných odborových organizácií SOZ ZaSS,

z dôvodu presťahovania sa do nových priestorov, prosíme Vás o zasielanie písomnej korešpondencie na adresu: Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, Bajkalská 29/B, 821 01  Bratislava.

27. júl 2021

V súvislosti s udalosťami posledného obdobia znižujúcimi mzdové a sociálne štandardy pracujúcich navrhuje Predstavenstvo KOZ SR zorganizovať protestné zhromaždenia v 3 mestách Slovenska a to v Košiciach (4.9.2021), v Žiline (11.9.2021) a v Bratislave (18.9.2021). V prípade záujmu o účasť na akciách kontaktujte príslušného člena Výkonného výboru v kraji. (Cestovné náklady za autobusy, prípadne osobné motorové vozidlá budú hradené z rozpočtu KOZ SR.)

26. júl 2021 ►Dávame Vám do pozornosti ŠTATISTIKU priemerných platov v zdravotníckých zariadeniach za 1. Q. 2021, ktorú si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu po prihlásení v časti ŠTATISTIKA, ako aj v najnovšom čísle Informačného bulletinu č. 68.

22. júl 2021

►22. júla 2021 od 8.30 h sa bude konať 46. rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS  v zasadacej miestnosti na Bajkalskej 29/B v Bratislave. Programom rokovania bude okrem iného aj vyhodnotenie rokovaní krajských konferencií predsedov ZO jún/júl 2021, informácie o rokovaniach KOZ SR o výške minimálnej mzdy pre rok 2022,  informácie o kolektívnom vyjednávaní KZVS pre VS a ŠS na rok 2022, príprava VIII. zjazdu SOZ ZaSS ako aj prehliadka nového sídla Úradu SOZ ZaSS.

21. júl 2021 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 10.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR.

16. júl 2021

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní stretnutia členov EHSV k Future of Europe on line.

15. júl 2021

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV on line. Program rokovania je zameraný na Geopolitiku migrácie, kde sa nachádzame? (EÚ), ale aj o spolupráci v kontexte vonkajších vzťahov EÚ.

9. júl 2021

►Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

týmto dávame na vedomie, že Úrad SOZ ZaSS sa počas najbližších dní sťahuje do nových priestorov na Bajkalskú ul. 29/B. V tomto období (28.týždeň) budeme bez internetu, bez možnosti telefonického kontaktu, mimo predsedu zväzu. Po napojení telefónnej ústredne budete môcť kontaktovať zamestnancov Úradu SOZ ZaSS na číslach zverejnených na našej webovej stránke. Preto v prípade potreby riešenia podnetov, otázok, alebo iných záležitostí kontaktujte predsedu zväzu. Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová čerpá dovolenku od 12. 7. do konca júla 2021.

8. júl 2021

►Druhý deň rokovania Plenárnej schôdze pokračuje od 10.00 h. Minister zahraničných vecí Slovinska Anže Logar odprezentuje Priority Slovinského predsedníctva Rady EÚ. Dôležitou súčasťou rokovania bude Akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv. Predpokladané ukončenie rokovania je o 13.00 h.

►Dávame do pozornosti stanoviská KOZ SR k rokovaniam o minimálnej mzde na rok 2022k rozhodnutiu Ústavného súdu k referendu o skrátení volebného obdobia NR SR.

7. júl 2021 

FOTKY Z KRAJSKÝCH KONFERENCIÍ si môžete pozrieť na novej webovej stránke www.sozzass.com v časti FOTOGALÉRIA.

 

►Krajská konferencia predsedov ZO Nitrianskeho kraja sa bude konať dňa 7. júla 2021 od 10.00 h v zasadačke RÚVZ v Nitre, Štefánikova trieda 58. Krajskej konferencie sa za Úrad SOZ ZaSS zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a zamestnankyne zväzu PhDr. E. Sýkorová a p. K. Kertészová.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania 562. Plenárnej schôdze EHSV on line od 14.30 h. V programe prvého dňa rokovania je mimo iného aj diskusia na tému Hospodárstvo po skončení pandémie COVID-19 pre všetkých – smerom k hospodárstvu zameranému na dobré životné podmienky? Prerokuje sa štrnásť stanovísk výboru. Ukončenie prvého dňa rokovania je o 19.00 h.

1. júl 2021

►Krajská konferencia predsedov ZO Žilinského kraja sa bude konať dňa 1. júla 2021 od 10.00 h v zasadačke Domu odborov v Žiline, Antona Bernoláka 51.

►Krajskej konferencie sa za Úrad SOZ ZaSS zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a zamestnankyne zväzu PhDr. E. Sýkorová a p. K. Kertészová.

 

Cestovanie a koronavírus.

Všetky informácie o koronavíruse nájdete tu alebo na stránke www.korona.gov.sk        alebo na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

Koronovírus - pracovná a sociálna oblasť.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová  - tel.:  + 421 2 502 40 273