www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 34 - apríl 2018
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
                               

18. máj 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa 19. 5. 2018 zúčastní rokovania Snemu Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov v Piešťanoch.

17. máj 2018 ►Členovia VV SOZ ZaSS a revízorky účtov sa zúčastnia v  dňoch 17.- 19. 5. 2018 spoločného stretnutia s členmi VR OSZaSP ČR v Rožnově pod Radhoštěm. Spoločne sa budú informovať o dianí v rezortoch, v ktorých pôsobia a prediskutujú aktuálne odborárske témy.

16. máj 2018 

VYHLÁSENIE delegátov Konferencie základných odborových organizácií SOZ ZaSS.

►V hoteli SOREA Regia, Kráľovské údolie v Bratislave sa bude konať od 10.00 h rokovanie Konferencie predsedov základných odborových organizácií SOZ ZaSS a od 15.00 h 23. rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS. Fotky z Konferencie predsedov základných odborových organizácií SOZ ZaSS sú zverejnené na webovej stránke zväzu v časti Galéria na strane 4.

10. máj 2018

VÝZVA

Vážení funkcionári základných odborových organizácií,

SOZ ZaSS poriada vzdelávacie akcie v závere tohto mesiaca v Bratislave a vo Svite. Na základe celého radu legislatívnych zmien považujeme Vašu účasť na týchto školeniach za veľmi dôležitú. Vzhľadom na skutočnosť, že sú k dispozícií ešte voľné miesta, Vás žiadame, v prípade Vášho kladného postoja k účasti Vašej základnej odborovej organizácie  na školení, kontaktujte nás!

Dávame Vám do pozornosti POZVÁNKU na rokovanie Konferencie predsedov základných odborových organizácií SOZ ZaSS, ktorá sa bude konať 16. mája 2018 v Bratislave a POZVÁNKU na školenie  pre novozvolených funkcionárov ZO, ktoré sa bude konať 21.-22. mája 2018 vo Svite a 29.-30. mája 2018 v Bratislave. NÁVRATKA na školenie novozvolených funkcionárov ZO.

►Vedenie SOZ ZaSS sa stretne so zástupcami Slovenskej komory SP a ASP. Predmetom diskusie bude prezentácia postavenia sociálnych pracovníkov, ich odmeňovanie pri výkone prác vo verejnom záujme a s tým pripravované a súvisiace zmeny v tabuľkách. Stretnutie sa uskutoční od 9.00 h na zväze.

9. máj 2018

►Pripravili sme pre Vás Zoznam základných odborových organizácií SOZ ZaSS aktualizovaný k 9. máju 2018, ktorý si môžete pozrieť po prihlásení na webovú stránku zväzu v časti Informácie pre predsedov.

8. máj 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní dvojdňového rokovania 8.-9.5.2018 Výkonného výboru EPSU. 57. rokovanie má v programe viac ako 15 materiálov a okruhov tém činnosti európskych odborov združených v EPSU s viac ako 6,6 milióna zamestnancov pracujúcich vo verejnom sektore. Otázky ako je odmeňovanie, pracovné podmienky, sektorové dianie, ale aj rodové záležitosti, otázky mladých pracovníkov, sociálny dialóg, dosiahnuté výsledky kolektívneho vyjednávania a mnohé aktuálne témy budú diskutované a prijímané zámery do najbližšieho obdobia.

4. máj 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru EHSV pre dopravu, infraštruktúru a informačnú spoločnosť v Bruseli. V programe sú zaradené stanoviská výboru k predloženým návrhom EK.

2. máj 2018

Ministerka zdravotníctva sa stretla so zástupcami odborárov.

►V kancelárii predsedu SOZ ZaSS sa zídu od 10.00 h zástupcovia OZ združených v EPSU a PSI zo SR. Prediskutujú úlohy spojené s ročnou správou o dosiahnutých výsledkoch kolektívneho vyjednávania za rok 2017, budú sa zaoberať prípravou zasadania regiónu strednej Európy a západného Balkánu, ktorý sa bude konať v Sarajeve v júni tohto roka. Oboznámia sa s programom najbližšieho rokovania  Výkonného výboru EPSU, ktorý sa koná v Bruseli v dňoch 8.-9. mája 2018.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová