www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 49 - júl/august  2019
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

 
A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
                                                       

13. september 2019 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a zväzoví právnici JUDr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi sa dňa 17. septembra 2019  stretnú v Košiciach s vedením Strediska sociálnej pomoci. Stretnutie sa uskutočňuje na požiadanie vedenia tohto zariadenia.

12. september 2019

►XII. ročník volejbalového turnaja  zmiešaných družstiev SOZ ZaSS sa uskutoční v SOŠ na Jarmočnej ul. v Starej Ľubovni v dňoch 11.-13.10.2019. Propozície XII. ročníka volejbalového turnajazáväzná prihláška vo wordepdf.

Predsedovia tých základných odborových organizácií, ktoré nám zatiaľ neposlali štatistiku o zložení ZO a výborov ZO aj s počtom zamestnancov zariadení, v ktorých pôsobia, prosíme Vás, o jej spracovanie a odoslanie na adresu zväzu, alebo na e-mail: sekretariat@sozzass.sk. IHNEĎ. Ďakujeme.

Vážené kolegyne, kolegovia odborári,

oslovte svoje kolegyne-kolegov, ktorí sa k nám ešte nepridali a priblížte im poslanie a prácu odborovej organizácie vo Vašom zariadení. Vysvetlíte im výhody členstva v odboroch.  Nábor nových členov. Prihláška člena strana 1 a strana 2.

11. september 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli. V programe sú zaradené tri stanoviská výboru. V ďalšom programe budú členom sekcie predstavené služby Informačného centra.

10. september 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli. V dnešnom programe rokovania je päť stanovísk, z toho sú tri na žiadosť fínskeho predsedníctva Rady EÚ. Popoludní budú prezentácie dvoch stanovísk.

6. september 2019 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay prijal prezidentku Asociácie odborných pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb PhDr. Máriu Kovaľovú, PhD., MHA. Za prítomnosti právnikov zväzu JUDr. D. Žehnajovej a Mgr. E. Paradiho diskutovali o postavení a situácii zamestnancov v ZSS a možnostiach vzájomnej spolupráce.

3. september 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od zajtra 22. stretnutia zástupcov Odborových zväzov združených v EPSU v Belehrade. Diskutovať sa bude aj o situácii pracovníkov vo verejných službách v krajinách Strednej Európy a Západného Balkánu. Dvojdňové rokovanie, ktorého sa zúčastní aj generálny tajomník EPSU J.W. Goudriaan bude ukončené vo štvrtok na obed.

2. september 2019

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová