www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 59 - júl/august 2020

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS

                                                         

   

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

touto cestou chceme dať do pozornosti skutočnosť, že SOZ ZaSS je v tomto roku zaregistrovaný v zozname prijímateľov 2% z dane z príjmov právnických a fyzických osôb. I tento rok privítame, keď poukážete 2%. Porozmýšľajte a rozhodnite sa! List predsedu Tlačivo-Vyhlásenie. 

29. september 2020

PROTESTNÉ POCHODY ZA PRÁVA VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV 2020.

►Na Úrade vlády SR sa uskutoční od 13.00 h prvé kolo vyjednávania textov KZVS pre VS a ŠS na rok 2021. Za zväz sa zúčastní predseda Mgr. A. Szalay.

►Od 15.00 h sa uskutoční protestné zhromaždenie KOZ SR v Trnave. Zraz účastníkov je na Spartakovskej ul. pri Zimnom štadióne. Pochod pôjde cez Kollárovú, Rázusovu na Hlavnú ulicu. Akcie sa zúčastní vedenie zväzu.

28. september 2020

►Od 15.30 h sa uskutoční protestné zhromaždenie KOZ SR v Trenčíne pod heslom „ Práva, ktoré máme, si zobrať nedáme!“ Zraz účastníkov je v parku gen. M. R. Štefánika, pochod pôjde cez podchod smerom k hotelu Elizabeth na  Mierové námestie. Akcie sa zúčastní vedenie zväzu. Fotky z protestu v Trenčíne si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.sk v GALÉRIÍ.

Trenčín: Protesty pokračujú – Práva, ktoré máme, si zobrať nedáme!

24. september 2020

►Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia protestného pochodu KOZ SR v Žiline od 15.00 h od Okresného súdu cez pešiu zónu na námestie Andreja Hlinku. Fotky z protestu v Žiline si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.sk v GALÉRIÍ.

Žilina: Rešpektovanie dôstojnosti a práv všetkých zamestnancov na Slovensku podporili aj svetové odbory.

23. september 2020

Predsedovia tých základných odborových organizácií, ktoré nám zatiaľ neposlali štatistiku o zložení ZO a výborov ZO aj s počtom zamestnancov zariadení, v ktorých pôsobia. Prosíme Vás, o jej spracovanie a odoslanie na adresu zväzu, alebo na e-mail: sekretariat@sozzass.sk. IHNEĎ. Ďakujeme.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní spoločného zasadnutia Dozornej rady a Predstavenstva spoločnosti Hotel Flóra a. s., Trenčianske Teplice od 10.30 hod. V programe rokovania sú zaradené aktuálne ekonomické okruhy činnosti hotela, riešenie obsadenia funkcie prokuristu a zámery spoločnosti na roky 2021-2022.

►Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní rozporového konania na MPSVR SR k Zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

22. september 2020

►Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia na členskej schôdzi ZO pri FDR v Banskej Bystrici. Schôdza sa začne od 13.30 hod.

►Od 15.00 h sa uskutoční protestné zhromaždenie KOZ SR v Banskej Bystrici pod heslom „ Práva, ktoré máme, si zobrať nedáme!“ Pochod pôjde od pamätníka SNP cez Kapitulskú ul. na námestie SNP. Zástupcovia SOZ ZaSS spolu so zamestnancami a odborármi FDR a ďalšími sa akcie zúčastnia.Fotky z protestu v Banskej Bystrici si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.sk v GALÉRIÍ.

VIDEO Z PROTESTNÉHO POCHODU V BANSKEJ BYSTRICI.

Banská Bystrica: Protesty pokračujú na strednom Slovensku.

18. september 2020

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní pokračovania Plenárnej schôdze EHSV on line a po obede sa zúčastní protestného pochodu v Prešove. Fotky z protestu v Prešove si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.sk v GALÉRIÍ.

Prešov: Protesty pokračujú

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová uskutoční metodickú návštevu v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne.

17. september 2020

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní Plenárnej schôdze EHSV on line a následne od 15.00 h protestného pochodu v Košiciach. Fotky z protestu v Košiciach si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.sk v GALÉRIÍ.

Košice: Práva, ktoré máme, si zobrať nedáme!

VIDEO Z PROTESTNÉHO POCHODU V KOŠICIACH.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní  na zasadaní Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

16. september 2020

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR v hoteli SNP Jasná od 12.00 h. V programe sú zaradené aktuálne otázky činnosti KOZ, príprava protestných mítingov (program, vystúpenia). Tiež otázky spojené s konaním mimoriadneho zjazdu KOZ SR. Prerokuje sa aj čerpanie rozpočtu KOZ za prvý polrok 2020.

11. september 2020

►Zástupcovia SOZ ZaSS sa o 11.00 h zúčastnia mimoriadneho rokovania Snemu KOZ SR v Bratislave. Uskutoční sa v hoteli Regia v Bratislave. Zástupcovia odborových zväzov prediskutujú kroky Konfederácie k pripravovaným, alebo už realizovaným krokom vlády v legislatívnej oblasti.

10. september 2020

►Členovia VV SOZ ZaSS sa zídu na svojom 39. zasadaní v tomto volebnom období. V programe sú zaradené mimo iných i aktuálna situácia v sociálnom dialógu po rokovaní HSR SR na Úrade vlády a príprava rokovaní krajských konferencií ZO v októbri a príprava VIII. zjazdu zväzu.

9. september 2020

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV on line z Bratislavy. K prerokovaniu sú predložené stanoviská k šiestim okruhom tém.

8. september 2020

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnici zväzu JUDr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi a Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa zúčastnia členskej schôdze v ZO pri DSS IDEA v Prakovciach. Schôdza začne o 13.00 h.

7. september 2020

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV on line z Bratislavy.

4. september 2020

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa uskutoční v Banskej Bystrici od 12.00 h v budove JMF. Bude sa diskutovať o postupe Konfederácie v kontexte aktuálnej situácie v sociálnom dialógu.

3. september 2020

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV, ktorá sa uskutoční on line z Bratislavy. Rokovanie začne o 10.00 h a je plánované do 18.00 h. Prerokujú sa štyri návrhy stanovísk.

Ako minister práce zamestnancov oklamal. Autorka je viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

 

Cestovanie a koronavírus.

Všetky informácie o koronavíruse nájdete tu alebo na stránke www.korona.gov.sk.

Koronovírus - pracovná a sociálna oblasť.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová  - tel.:  + 421 2 502 40 273