www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 38 - august  2018
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
                                             

18. september 2018 

►Podpredsedníčka SOZ ZaSS  Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

17. september 2018

V dňoch 5.10.-7.10.2018 sa bude konať XI. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev v Starej Turej. Dávame do pozornosti všetkým, ktorí majú záujem zúčastniť sa aktívne tejto veľmi obľúbenej akcie, aby sa prihlásili. Propozície XI. ročníka volejbalového turnaja zmiešaných družstiev v Starej Turej a Prihláška WORD a Prihláška PDF.

►Predsedovia tých základných organizácií, ktoré nám zatiaľ neposlali štatistiku prosíme Vás, o jej spracovanie a odoslanie na našu adresu ihneď. Ďakujeme.

13. september 2018

►Dávame Vám do pozornosti Štatistiku za 1. polrok 2018, ktorú si môžete prečítať po prihlásení na webovej stránke zväzu v časti ŠTATISTIKA.

►Metodickú pomoc  zástupcom ZO pri DSS pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania ROZSUTEC v Bratislave poskytnú: podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová a právnici zväzu JUDr. M. Laufíková a Mgr. E. Paradi. Pracovné stretnutie sa uskutoční na Úrade SOZ ZaSS v Bratislave od 15.30 h.

12. september 2018

►Rokovania Rady predsedov  KOZ SR v Bratislave o 10.00 h sa zúčastnia podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová a predsedníčka Komisie pre rodovú rovnosť KOZ SR PhDr. M. Vitálošová.

10. september 2018

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a PhDr. M. Vitálošová, Mgr. I. Čomorová, p. K. Kertészová poskytnú dnes o 10.00 h v budove SOZ ZaSS metodickú pomoc členkám ZO z RÚVZ Banská Bystrica.

6. september 2018

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru EHSV pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť v Bruseli. K diskusii sú predložené 4 stanoviská a prezentácia projektu MobileGest.

4. september 2018 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a členka VV SOZ ZaSS Mgr. I. Jezerská sa zúčastnia pracovného stretnutia s predstaviteľmi VÚC Trnava k problematike sociálnych služieb.

3. september 2018  

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnik zväzu Mgr. E. Paradi sa zúčastnia pracovného stretnutia so starostom obce Dubovica L. Timčom. Stretnutia sa zúčastní M. Vaľko za Vaľkoreality spol. s r. o.  Prediskutované budú otázky riešenia predaja RZ Zdravotník a záležitostí s tým spojených.

►Vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, návštevníci našej webovej stránky,

dávame Vám do pozornosti  aktivitu Odborového zväzu KOVO - Petíciu za vyhlásenie referenda k zastropovaniu odchodu do dôchodku. Ak Vás oslovil text petície a máte záujem ju podporiť vytlačte si Petičný hárok a dôsledne ho vyplňte.  Máte možnosť poslať vyplnené hárky poštou, alebo doniesť osobne na OZ KOVO, Miletičova 24, 815 70 Bratislava.  Ďakujeme Vám vopred za podporu a ochotu pomôcť so zbieraním podpisov. Je to téma, ktorá sa skôr, či neskôr dotkne nás všetkých!     

PETÍCIA ZA VYHLÁSENIE REFERENDA.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová