www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 54 - január 2020
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

 

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS

                                                         

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

touto cestou chceme dať do pozornosti skutočnosť, že SOZ ZaSS je v tomto roku zaregistrovaný v zozname prijímateľov 2 % z dane z príjmov právnických a fyzických osôb. I tento rok privítame, keď poukážete 2% . Porozmýšľajte a rozhodnite sa! List predsedu Tlačivo-Vyhlásenie.

13. február 2020 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička JUDr. D. Žehnajová sa zúčastnia členskej schôdze ZO pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím na Mokrohájskej ul. v Bratislave od 14.00 h.

12. február 2020

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR od 9.00 h. V programe sú zaradené aktuálne otázky činnosti KOZ SR.

11. február 2020

„Voľby sa blížia, vy rozhodnete.“

7. február 2020

Revízorky účtov Mgr. D. Grejtáková a E. Fureková sa o 8.30 h zídu v priestoroch SOZ ZaSS s cieľom vykonania kontroly hospodárenia zväzu.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní konferencie základnej odborovej organizácie pri NTS, ktorá začne o 15.30 h v Žiline.

5. február 2020

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli. V programe rokovania je zaradená i diskusia o vzácnych zeminách a batériách ako o nevyhnutnosti pre Európu.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní dvojdňového zasadania sektorovej rady pre zdravotníctvo a sociálne služby v Banskej Štiavnici.

4. február 2020

Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia verejnej členskej schôdze v zariadení sociálnych služieb Žarec v Čadci na Štefánikovej ul. Schôdza začne o 13.00 h. Rokovania sa zúčastní i riaditeľka ZpS a DSS PhDr. Eva Larišová. Diskutovať sa bude o fungovaní odborovej organizácie. Za SOZ ZaSS sa akcie zúčastnia Mgr. A. Szalay, Ing. D. Pochybová a JUDr. D. Žehnajová.

Predsedníčka Komisie pre rodovú rovnosť pri KOZ SR PhDr. M. Vitálošová má dnes rokovanie Komisie pre rodovú rovnosť na KOZ SR.

3. február 2020

Zástupcovia SOZ ZaSS sa stretnú od 9.00 h s riaditeľkou odboru sociálnych služieb a zdravotníctva VÚC B. Bystrica Mgr. Denisou Nincovou. Prerokujú aktuálne otázky dotýkajúce sa zamestnancov niektorých zariadení DSS v kraji. Za SOZ ZaSS sa zúčastnia Mgr. A. Szalay, Ing. D. Pochybová a Mgr. E. Paradi.

Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia verejnej členskej schôdze v zariadení sociálnych služieb Harmónia v Lučenci, ktorá začne o 13.00 h. Predmetom diskusie bude fungovanie odborových organizácií po rozdelení DSS na tri subjekty. Schôdze sa zúčastnia aj zástupcovia zamestnancov zo zariadení Libertas a Ambra. Tiež riaditelia Mgr. Ester Rozsárová a Mgr. Marek Križan.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová  - tel.:  + 421 2 502 40 273