www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 64 - február 2021

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS


                                                           

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

touto cestou chceme dať do pozornosti skutočnosť, že SOZ ZaSS je v tomto roku zaregistrovaný v zozname prijímateľov 2% z dane z príjmov právnických a fyzických osôb. I tento rok privítame, keď poukážete 2%. Porozmýšľajte a rozhodnite sa! List predsedu Tlačivo-Vyhlásenie.

 

Z dôvodu  COVID automatu, ktorý schválila Vláda SR a opakovaného  predĺženia času trvania núdzového stavu na obdobie 40 dní s účinnosťou od 8. februára 2021 do 19. marca 2021, zamestnanci Úradu majú nariadenú prácu z domu (home office). Zamestnancov môžete kontaktovať na služobných e-mailových adresách uvedených na webovej stránke zväzu v kontaktoch.

►Vážení členovia základných odborových organizácií SOZ ZaSS,

pripravili sme pre Vás novú webovú stránku www.sozzass.com. Privítali by sme keby ste nám napísali, na e-mail: sykorova@sozzass.sk, čo Vám na novej webovej stránke chýba,  resp. čo by ste chceli zmeniť. Ešte určitú dobu budeme pre Vás pripravovať obidve webové stránky súčasne. (www.sozzass.sk aj www.sozzass.com).

5. marec 2021

Európsky pilier sociálnych práv: uplatňovanie zásad v praxi.

VÝZVAVážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, lôžkových zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, dovoľte, aby sme Vás oslovili so žiadosťou o vyplnenie ANKETY v termíne do 10. marca 2021. Pre rokovania so zamestnávateľmi (ANS, AŠN SR) a vedením rezortu zdravotníctva by sme potrebovali pokiaľ možno čo najviac objektívnych odpovedí na otázky uvedené v ankete. Ďakujeme za spoluprácu a odpovede zasielané na adresu gedaj@sozzass.sk .

3. marec 2021

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.30 h zúčastní on line rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV. V programe rokovania sú okruhy tém zamerané na vzťahy EÚ a Západného Balkánu. Diskutovať sa bude o podpore regionálnej spolupráci, aktuálnej hospodárskej a sociálnej situácii, ale aj úlohách organizácii občianskej spoločnosti a miestnych a regionálnych samospráv v regióne. Diskutovať sa bude aj o pandémii Covid-19.

2. marec 2021 Stanovisko pre TASR k situácii v prešovskej nemocnici v súvislosti s ukončením spolupráce s upratovacou firmou zo strany nemocnice.

1. marec 2021

Zvyšovanie miezd?  Realita, alebo sen? Bez finančného krytia - nemožné. Autor článku: Mgr. A. Szalay, predseda SOZ ZaSS.

Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní on-line rokovania Sektorovej rady pre zdravotníctvo a sociálne služby v rámci NP: "Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR".

► Petícia za vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách. (Vyplnené PETIČNÉ HÁRKY posielajte POŠTOU na adresu Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava.) Podpora petície a vyjadrenie názoru v referende je jedným z občianskych práv a občania by mali toto svoje právo využiť.

►Petícia za vyhlásenie referenda na ochranu práv zamestnancov a zachovanie postavenia odborov na Slovensku.

Petičný hárok - poslať poštou, nevyplňovať číslo hárku.

(Prosíme Vás, petičné hárky posielajte len poštou).

Cestovanie a koronavírus.

Všetky informácie o koronavíruse nájdete tu alebo na stránke www.korona.gov.sk        alebo na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

Koronovírus - pracovná a sociálna oblasť.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová  - tel.:  + 421 2 502 40 273