www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 49 - júl/august  2019
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

 
A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
                                                   

5. august 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 13.00 h rokovania DR a Predstavenstva a.s. Hotel Flóra Trenčianske Teplice, ktoré sa uskutoční v Bratislave v priestoroch JMF.

1. august 2019

Vážené kolegyne, kolegovia odborári,

oslovte svoje kolegyne-kolegov, ktorí sa k nám ešte nepridali a priblížte im poslanie a prácu odborovej organizácie vo Vašom zariadení. Vysvetlíte im výhody členstva v odboroch.  Nábor nových členov. Prihláška člena strana 1 a strana 2.

Informácia pre predsedov ZO združených v SOZ ZaSS!

27.6.2019 bola poštou odoslaná na adresy ZO veľmi dôležitá korešpondencia s tlačivom na Štatistiku o zložení ZO a výborov ZO aj s počtom zamestnancov zariadení, v ktorých pôsobia. Prosíme Vás, o dodržanie stanoveného termínu 17.8.2019. Požadované údaje sú potrebné pre skvalitnenie informačného systému odborových orgánov. Po prihlásení na webovú stránku zväzu v časti Informácie pre predsedov nájdete tlačivá aj so sprievodným listom.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová