www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 31 - január 2018
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
               

17. január 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní dvojdňového rokovania 531. plenárnej schôdze EHSV a zasadania skupiny II. zástupcov zamestnancov. V programe je aj vystúpenie Miguela Ariasa Caňete, člena EK zodpovedného za oblasť klímy a energetiky a bulharského ministra práce a sociálnej politiky Bisera Petkova. Bulharsko je v tomto polroku predsedajúcou krajinou. V programe je dvanásť stanovísk EHSV k opatreniam a smerniciam.

►Právnik zväzu Mgr. E. Paradi sa zúčastní od 10.00 h rokovania Právnej komisie na KOZ SR, ktorá sa bude zaoberať Zákonom o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je v súčasnosti v MPK.

►Právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa dnes zúčastní v NOÚ na Klenovej v Bratislave ďalšieho kola vyjednávania podnikovej KZ.

16. január 2018

►Dávame Vám do pozornosti Štatistiku za 2. polrok 2017, ktorú si môžete prečítať po prihlásení na webovej stránke zväzu ako aj v januárovom čísle Informačného bulletinu.

15. január 2018 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnici zväzu JUDr. M. Laufiková a Mgr. E. Paradi sa dnes zúčastnia stretnutia so zástupcami zamestnancov v Ústave TBC, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch. Prerokujú zámery fungovania ZO a získavanie nových členov. Od 14.00 h sa zúčastnia schôdze zamestnancov v Sanatóriu v Tatranskej Kotline, kde v rámci metodickej pomoci budú diskutovať o kolektívnom vyjednávaní a tvorbe KZ v ich zariadení.

12. január 2018

►Dnes sa na MPSVR SR uskutoční od 8.30 h rokovanie zástupcov SOZ ZaSS s Jozefom Tomanom vo veci prerokovania zásadných pripomienok zväzu k novelizácii ZP, ktorá bola predložená skupinou poslancov NR SR a je v súčasnosti pred druhým čítaním v NR SR.

11. január 2018

►Dávame Vám do pozornosti Dodatok č. 1 ku KZVS medzi SOZ ZaSS, LOZ, OZSaPA a ANS, ktorý bol podpísaný 21. 12. 2017, ako aj aktuálny zoznam členov ANS. Uvedené dokumenty si môžete prečítať na webovej stránke zväzu po prihlásení ako aj v januárovom čísle Informačného bulletinu.

10. január 2018 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR.

8. január 2018

Stanovisko Národného centra zdravotníckych informácií k elektronickým preukazom zdravotníckych pracovníkov. 

Výkonný výbor SOZ ZaSS prerokoval petičnú akciu OZ KOVO a týmto dáva do pozornosti členskej základni a zamestnancom v rámci nášho zväzu možnosť pripojiť sa k tejto celospoločensky významnej petícií. Petičný hárok po vyplnení prosíme odoslať  OZ KOVO. Informácia - Skôr do dôchodku a Petičný hárok.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová