www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 66 - apríl 2021

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS


                                                           
 

►Vážení členovia základných odborových organizácií SOZ ZaSS,

pripravili sme pre Vás novú webovú stránku www.sozzass.com. Privítali by sme keby ste nám napísali, na e-mail: sykorova@sozzass.sk, čo Vám na novej webovej stránke chýba,  resp. čo by ste chceli zmeniť. Ešte určitú dobu budeme pre Vás pripravovať obidve webové stránky súčasne. (www.sozzass.sk aj www.sozzass.com).

5. máj 2021

Dávame do pozornosti usmernenie k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnancom. 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 10.00 h zúčastní on line diskusie EHSV pre odborárov. Diskutovať sa bude aj o úlohe EHSV na konferencii o budúcnosti Európy. Témami diskusie so zástupcami KOZ SR v EHSV sú minimálna mzda v EÚ, zapojenie odborárov do procesu tvorby európskych politík a Európsky pilier sociálnych práv. Príspevok bude mať aj poslanec EP Robert Hajšel.

4. máj 2021

►Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa v dňoch 4.- 5. mája 2021 zúčastní zasadania Sektorovej rady  zdravotníctva a sociálnych služieb v rámci NP: Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR na Táloch.

3. máj 2021

Vážení funkcionári všetkých našich ZO,  

23. apríla 2021 Vám bola odoslaná pošta na Vaše adresy, v ktorej bola aktualizovaná požiadavka na komunikáciu spojenú s prípravou rokovaní krajských konferencií a zjazdu SOZ ZaSS. Na webovej stránke www.sozzass.sk po prihlásení v podkapitole Informácie pre predsedov sa nachádza kompletný materiál, ktorý si dôkladne prečítajte. Ďakujeme za čas venovaný pripravovaným akciám, ako aj za prípadné zmeny v návrhoch a dodržanie stanoveného termínu. V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností, prosím kontaktujte Úrad SOZ ZaSS.

 

Cestovanie a koronavírus.

Všetky informácie o koronavíruse nájdete tu alebo na stránke www.korona.gov.sk        alebo na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

Koronovírus - pracovná a sociálna oblasť.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová  - tel.:  + 421 2 502 40 273