www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 67 - máj 2021

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS


                                                           
 

►Vážení členovia základných odborových organizácií SOZ ZaSS,

pripravili sme pre Vás novú webovú stránku www.sozzass.com. Privítali by sme keby ste nám napísali, na e-mail: sykorova@sozzass.sk, čo Vám na novej webovej stránke chýba,  resp. čo by ste chceli zmeniť. Ešte určitú dobu budeme pre Vás pripravovať obidve webové stránky súčasne. (www.sozzass.sk aj www.sozzass.com).

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia základných odborových organizácií,

pozývame Vás na rokovanie Krajskej konferencie predsedov základných odborových organizácií SOZ ZaSS. Pozvánky na rokovanie a splnomocnenie pre zástupcu ZO, z ktorej sa nemôže zúčastniť rokovania predseda, zverejňujeme podľa krajov v nasledujúcich súboroch: Trnavský a Trenčiansky kraj; Bratislavský kraj; Banskobystrický kraj; Košický kraj; Prešovský kraj; Žilinský kraj; Nitriansky kraj.

10. jún 2021

►Od 9.00 h bude rokovanie EHSV pokračovať diskusiou o právnom štáte, novej stratégii vykonávania Charty základných práv a akčnom pláne pre európsku demokraciu s európskym komisárom pre spravodlivosť Didierom Reyndersom. Ukončenie rokovania je naplánované o 13.00 h.

9. jún 2021

►Vedenie zväzu sa dnes od 16.00 h stretne na MZ SR s ministrom zdravotníctva MUDr. V. Lengvarským, MPH. Cieľom stretnutia je poskytnutie informácií o činnosti zväzu a vzájomná spolupráca do nasledujúceho obdobia.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line stretnutia zástupcov OZ pred spracovaním návrhov KZVS pre ŠS a VS na rok 2022. Diskusia začne o 10.00 h.

►Následne sa zúčastní on line rokovania skupiny II. EHSV – zástupcov zamestnancov pred rokovaním Plenárnej schôdze. Plánované je do 13.00 h.

►Od 14.30 h sa uskutoční on line rokovanie 561. Plenárnej schôdze, ktorá prerokuje 17 stanovísk výboru počas dvoch dní. Diskusie o Európskej zelenej dohode sa zúčastní aj výkonný podpredseda EK Frans Timmermans. Plánované je do 20.30 h.

7. jún 2021

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva JMF OZ SR v hoteli Regia v Bratislave od 13.00 h. Predstavenstvo prerokuje účtovnú závierku JMF za rok 2020 a návrh finančného plánu na rok 2021. Prerokuje aj investičný plán JMF na rok 2021. Budú sa schvaľovať aj otázky súvisiace s fungovaním budovy na Bajkalskej ul.

►Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová vykoná metodickú návštevu v zariadení DSS a ZpS v Martine. Pracovné stretnutie sa uskutoční s členmi výboru ZO a s vedením organizácie. Témou rokovania bude dodatková dovolenka, dovolenka za kalendárny rok, náhradné voľno.

3. jún 2021

KOZ SR odmieta opätovný pokus poslancov OĽANO o destabilizáciu štátnej správy.

2. jún 2021

Stanovisko SOZ ZaSS k poslaneckému návrhu o zavedení novej kategórie odborného zamestnanca - školská zdravotná sestra v rámci návrhu novely zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Informácie o rokovaní Odvetvovej HSR na Ministerstve zdravotníctva SR.

1. jún 2021

Cestovanie a koronavírus.

Všetky informácie o koronavíruse nájdete tu alebo na stránke www.korona.gov.sk        alebo na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

Koronovírus - pracovná a sociálna oblasť.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová  - tel.:  + 421 2 502 40 273