www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 37 - júl 2018
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
                                   

10. august 2018

V pondelok 20. 8. 2018 na Úrade vlády SR sa uskutoční rokovanie HSR SR, sociálni partneri budú rokovať mimo iného aj o: Návrhu výšky minimálnej mzdy v SR pre rok 2019, o novele zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pracujúcich vo verejnej sfére. Rokovania, ktoré sa začne o 9.00 h sa zúčastní predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay.

V utorok 21. 8. 2018 od 13.00 h sa  zídu členovia Predstavenstva KOZ SR na svojom rokovaní, kde sa budú zaoberať aktuálnymi otázkami činnosti KOZ SR.

9. august 2018

►Zástupcovia SOZ ZaSS sa stretnú od 13.00 h na pôde Košického samosprávneho kraja so zástupcami VÚC k oblasti sociálnych služieb. Rokovania sa zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay a podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a členka VV PhDr. A. Stojničová.

8. august 2018

►Zástupcovia SOZ ZaSS sa stretnú od 15.00 h na pôde Bratislavského samosprávneho kraja so zástupcami VÚC k oblasti sociálnych služieb. Rokovania sa zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay a podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová.

7. august 2018

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rozporového konania na Úrade vlády SR k návrhu novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. august 2018

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní pracovného stretnutia v budove KOZ SR k návrhu novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. august 2018

►Dnes nastúpila na zväz Mgr. Ingrid ČOMOROVÁ, ktorá bude pracovať na pozícií odborný referent pre ekonomiku. Bola prijatá na zväz na základe výberového konania, ktoré sa konalo 25. júla 2018.

►Informácia pre predsedov ZO združených v SOZ ZaSS!

18.7.2018 bola poštou odoslaná na adresy ZO veľmi dôležitá korešpondencia s tlačivom na Štatistiku o zložení ZO a výborov ZO aj s počtom zamestnancov zariadení, v ktorých pôsobia. Prosíme Vás, o dodržanie stanoveného termínu 17.8.2018. Je to veľmi dôležité z dôvodu odvodov na KOZ SR, ale aj s prípravou VIII. zjazdu SOZ ZaSS, ktorý sa bude konať  v máji 2020. Po prihlásení na webovú stránku zväzu v časti Informácie pre predsedov nájdete tlačivo aj so sprievodným listom.

V dňoch 5.10.-7.10.2018 sa bude konať XI. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev v Starej Turej. Dávame do pozornosti všetkým, ktorí majú záujem zúčastniť sa aktívne tejto veľmi obľúbenej akcie, aby sa prihlásili. Propozície XI. ročníka volejbalového turnaja zmiešaných družstiev v Starej Turej a Prihláška WORD a Prihláška PDF.

►Vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, návštevníci našej webovej stránky,

dávame Vám do pozornosti  aktivitu Odborového zväzu KOVO - Petíciu za vyhlásenie referenda k zastropovaniu odchodu do dôchodku. Ak Vás oslovil text petície a máte záujem ju podporiť vytlačte si Petičný hárok a dôsledne ho vyplňte.  Máte možnosť poslať vyplnené hárky poštou, alebo doniesť osobne na OZ KOVO, Miletičova 24, 815 70 Bratislava.  Ďakujeme Vám vopred za podporu a ochotu pomôcť so zbieraním podpisov. Je to téma, ktorá sa skôr, či neskôr dotkne nás všetkých!     

PETÍCIA ZA VYHLÁSENIE REFERENDA.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová