www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 55 - február/marec 2020

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS

                                                         

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

touto cestou chceme dať do pozornosti skutočnosť, že SOZ ZaSS je v tomto roku zaregistrovaný v zozname prijímateľov 2% z dane z príjmov právnických a fyzických osôb. I tento rok privítame, keď poukážete 2%. Porozmýšľajte a rozhodnite sa! List predsedu Tlačivo-Vyhlásenie.

3. apríl 2020 Dnešné plánované stretnutie s ministrom zdravotníctva bolo odložené z dôvodu rokovania NR SR a predkladania zmien legislatívy z dielne MZ SR. Termín bude určený začiatkom budúceho týždňa.
2. apríl 2020 Infomácie predsedu SOZ ZaSS Mgr. A. Szalaya k aktuálnej situácií.

1. apríl  2020

 Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 10.00 h zúčastní tlačovej besedy KOZ SR, ktorá sa bude konať v hoteli SOREA Regia v Bratislave. Neefektívne a nejasné, tvrdí KOZ SR o záchranných opatreniach vlády.

Nová vláda o pracujúcich bez pracujúcich? Autorka viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Z dôvodu, že na Slovensku je vyhlásená mimoriadna situácia zamestnanci Úradu SOZ ZaSS majú od 31. marca 2020 do odvolania nariadenú prácu z domu (home office). Zamestnancov môžete kontaktovať na týchto e-mailových adresách: 

Mgr. Ingrid Čomorová - icomorova@gmail.com; Ing. Michal Gedaj - gedaj@sozzass.sk;                  p. Klaudia Kertészová - klaudikakm@gmail.com; Mgr. Ervín Paradi - ervinparadi@gmail.com;          PhDr. Eva Sýkorová - eva.sykorova@mail.telekom.sk; PhDr. Margita Vitálošová - margita.vitalosova@gmail.com, JUDr. Danica Žehnajová-dankazehnajova@gmail.com.

Všetky informácie o koronavíruse nájdete tu.

Koronovírus - pracovná a sociálna oblasť.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová  - tel.:  + 421 2 502 40 273